AFECTACIÓ D’ACTIVITATS

Ateses les directrius del Comunicat de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física en relació amb l’afectació del COVID-19 al sector esportiu català, i les recomanacions de la Federació Catalana d’Atletisme, el Martorell Atlètic Club ajornarà, tant la competició del dissabte 14 de Març, la fotografia de grup del mateix dia, així com l’assemblea de socis del dia 21 de Març.

Restem a l’espera de les posteriors recomanacions i comunicats de les autoritats i l’evolució de la situació sanitària per determinar les noves dates de les activitats ajornades.